HamroClass Preloader

เทศบาลตำบลลำนารายณ์

ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

📣 ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 📣เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้Read More

กิจกรรมหน่วยงาน

การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนงานต่างๆ ของหน่วยงาน

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล
นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์