งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างฯ ร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 กิจกรรม “แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี” ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (โบราณสถาน) ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี และเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ระหว่างวันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.

สัมผัสความเป็นไทย เยือนงานใหญ่เมืองละโว้

เที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จังหวัดลพบุรี

– หนึ่งปี พบกัน หนึ่งครั้ง –

9 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

จังหวัดลพบุรีเปิดวังให้เที่ยว 10 วัน 10 คืน

แต่งไทยไปเที่ยว งานเดียวที่ต้องห้ามพลาด!!!

King Narai the Great Fair 36th 2024

9 – 18 February 2024 @.King Narai’s Palace

#AmazingThailand

#ลพบุรีเมืองน่าเที่ยว

#งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช