ลงพื้นที่บริเวณบ่อขยะเขาหินกลิ้ง

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ลงพื้นที่บริเวณบ่อขยะเขาหินกลิ้ง เพื่อติดตามระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีระบบที่ถูกสุขลักษณะ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย คาดว่าในอนาคตมีปริมาณขยะเพิ่ม จึงต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับขยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของคณะผู้บริหาร

*** เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้จัดจุดรองรับขยะ บริเวณทางไปสะพานขาว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะในเขตเทศบาล ประชาชนสามารถนำขยะมาทิ้งได้ที่จุดรับรองขยะดังกล่าว ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปฏิบัติดังนี้

1. ขยะที่นำมาทิ้งจะต้องใส่ถุงมัดรวบให้เรียบร้อย

2. ไม่นำเศษหิน ดิน ทราย และปูน มาทิ้งที่จุดรับรองขยะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ (036)461-758-9 ต่อ 21