ลงพื้นที่ติดตามงาน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ลงพื้นที่ติดตามงานต่างๆในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ดังนี้

ติดตามงานวางท่อประปา บริเวณหมู่ 4 ชัยนารายณ์

ติดตามงานปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณแยกสัญญาณไฟแดงหอนาฬิกา