สนามเด็กเล่น สนามกีฬา 44 ไร่

กิจกรรมหน่วยงาน

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดยนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรี ขอเชิญชวนเด็กๆ ร่วมทดสอบสนามเด็กเล่นแห่งใหม่ บริเวณสนามกีฬา 44 ไร่ สนามเด็กเล่นช่วยเด็กให้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะทั้งทางด้านร่างกาย สมอง และสติปัญญาแล้ว ยังช่วยพัฒนาทักษะทางด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม อารมณ์และจิตใตอีกด้วย สนามเด็กเล่นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะสามารถช่วยให้พัฒนาการของเด็กมีความสมบูรณ์ในทุกด้านได้อย่างดี