พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์