เปลี่ยนถังดับเพลิง บริเวณซอยข้างศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลลำนารายณ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการเปลี่ยนถังดับเพลิง บริเวณซอยข้างศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลำนารายณ์ หมู่ 4 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือเกิดเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ประชาชนสามารถใช้ถังดับเพลิง เพื่อระงับเหตุเบื้องต้นได้ทันที

***พบเห็นเหตุเพลิงไหม้ แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำนารายณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 036-461-111 ตลอด 24 ชั่วโมง***