พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ 1 ตำบลชัยนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ นำพนักงานกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณ ชุมชน บ.ข.ส. สร้างสรรค์ หมู่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี