ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น .นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3