พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ 1 ตำบลชัยนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณชุมชนชัยนารายณ์พัฒนา หมู่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี