รณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดยนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ประจำปี 2567 ของอำเภอชัยบาดาล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี

“เชิญชวนชาวลพบุรีร่วมรณรงค์นุ่งโจงห่มสไบแต่งไทยทั้งเมือง ประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2567 สร้างอัตลักษณ์ให้กับคนลพบุรีและ Soft Power ของจังหวัดลพบุรี

#งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

9 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

King Narai the Great Fair 36th 2024

9 – 18 February 2024 @.King Narai’s Palace

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช