ประชาสัมพันธ์ เรื่อง งดใช้สนามกีฬาการรถไฟ 44 ไร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📢

เรื่อง งดใช้สนามกีฬาการรถไฟ 44 ไร่

ด้วยคู่สัญญาที่ทำสนามลู่วิ่ง

จะดำเนินการ Prime Coat พื้นถนน

และต่อเนื่องด้วยการลงพื้นผิวแอสฟัลท์ติกต่อเนื่อง

📍 ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567

จนกว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณ 1 สัปดาห์ (โดยประมาณ)

🚧 ขออภัยในความไม่สะดวก 🚧