ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

Read more

โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 5)

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 5) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ

Read more

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข – แมว

📢📢ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข – แมว 📢📢 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอชัยบาดาล ได้จัดทำโครงการความร่วมมือการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันให้แก่ สุนัข – แมว ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2565 ตั้งเวลา

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์
เรื่อง การขายขยะมูลฝอยสะสมในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย (ครั้งที่ 2)
ณ สถานที่ทิ้งขยะบ่อขยะเขาหินกลิ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง การขายขยะมูลฝอยสะสมในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย (ครั้งที่ 2) (3 MB)

Read more