ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 เดิม สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2567 ขยายเวลาเป็น สิ้นเดือนกรกฎาคม 2567 สอบอ่านต่อ…

ขอเชิญชวนร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์

ขอเชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้อ่านต่อ…

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ขอเชิญชวนประชาชนในกลุ่มสตรี ช่วงอายุ 30-70 ปี ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ในวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 เอ่านต่อ…

เชิญชวนประชาชนร่วมชมการแข่งขันกีฬามวยไทย โครงการแข่งขันกีฬามวยไทยลำนารายณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการแข่งขันกีฬามวยไทย โครงการแข่งขันกีฬามวยไทยลำนารายณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ศึกยอดมวยดาวรุ่ง ลำนารายณอ่านต่อ…

ลงทะเบียนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายที่มีทะเบียนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ลงทะเบียนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยอ่านต่อ…

เชิญชวนดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย

“นายกใช้” นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาดูแลสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย เทศบาลตำบลลำนารายณ์ได้อ่านต่อ…

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ”

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ด้วยบทว่า พุทโธ เม นาโถ (พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริอ่านต่อ…