1 October 2023
Latest:

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง (83 kB)

Read More
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ปัญหา และอุปสรรค ในการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ปัญหา และอุปสรรค ในการจัดซื้อจัดจ้าง (53 kB)

Read More
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (2 MB)

Read More
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (2 MB)

Read More