ปัญหา และอุปสรรค ในการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ปัญหา และอุปสรรค ในการจัดซื้อจัดจ้าง (53 kB)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (2 MB)

Read more

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (2 MB)

Read more