มอบประกาศเกียรติคุณผู้มีความประพฤติดี

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ มอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ คุณแสงเทียน ปานจันทร์ ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติ “ซื่อสัตย์สุจริต” เก็บกระเป๋าคืนเจ้าของ และคอ่านต่อ…

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต”

วันพุธที่ 11 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมคุณธอ่านต่อ…