ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลลำนารายณ์ใสสะอาด ๒๕๖๖” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Read more

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (3 MB)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (489 kB)

Read more

การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดลพบุรีใสสะอาด ๒๕๖๕ และ “งดรับ งดใช้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Read more