ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลลำนารายณ์ใสสะอาด ๒๕๖๖” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (489 kB)

Read more

การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดลพบุรีใสสะอาด ๒๕๖๕ และ “งดรับ งดใช้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Read more