ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเป็นถนน คสล. ซอยท่ามะนาว 8 (แยกบ้านนายสุนทร) บรรจบซอยสุระนารายณ์ 2 (วัดอุดมสันติวรรณ) หมู่ที่ 9 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ