ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุระนารายณ์ 26 (บ้านนายประทีป เกษไชย) หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ