ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุระนารายณ์ 2 (วัดอุดมสันติวรรณ) หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ