ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รางวี คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. (ซ้ายทาง) ซอยแยกซอยสุระนารายณ์ 1/2 (ซ้าย 1) หมู่ที่ 1 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ