ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุระนารายณ์ 18 ถึงซอยสุระนารายณ์ 22 (หน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 5 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ