เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุระนารายณ์ 18 ถึงซอยสุระนารายณ์ 22 (หน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 5 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี