ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

เอกสารแนบ