แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)