ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาด

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2566 พนักงานกองช่าง ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าทำความสะอาด บริเวณบนทางเดินเท้าริมถนนซอยคชเสนีย์ 3 หมู่ 3 ตำบลลำนารายณ์ และบริเวณ หมู่ 8 ตำบลลำนารายณ์