กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 24 มกราคม 2527 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมวันทำความสะอาด (Big Cleaning Day) โครงการลดปริมาณขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้ทำความสะอาดและเก็บขยะ ตั้งแต่บริเวณแยกหอนาฬิกา ไปจนถึงบริเวณสนามกีฬา หมู่ 8