ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพบริเวณหลังสถานีรถไฟย่อย

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 นายสาโรจน์ รักงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพบริเวณหลังสถานีรถไฟย่อย หมู่ 4 ตำบลชัยนารายณ์