ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 พนักงานกองช่าง ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ใช้ทางเดินเท้า บริเวณดังนี้

– ซอยบ้วนหลี หมู่ 5 ตำบลลำนารายณ์

– ซอยหมอสมาร์ท หมู่ 3 ตำบลลำนารายณ์

– ซอยบ้านอาจารย์บุหงา หมู่ 3 ตำบลลำนารายณ์

– หมู่ 9 ตำบลลำนารายณ์