โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนเทศบาล และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิตผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ปฏิบัติตนดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตของตนได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3