ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพบริเวณหลังสถานีรถไฟย่อย

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพบริเวณหลังสถานีรถไฟย่อย หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อรองรับด้านสุขภาพ การออกกำลังกายของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์