ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่บ้าน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรนิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้ นายสาโรจน์ รักงาม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านอ่างนิคม ต.ชัยนารายณ์ และให้สำรองน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน