ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมวางแผนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และหารือข้อราชการต่างๆ ณ หอประชุมหลวงพ่อจอม อาคาร 6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา