กิจกรรมวันตรุษจีน โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีจีนเพิ่มเติมนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนผ่านกิจกรรมวันตรุษจีน ซึ่งมีการเรียนรู้ประวัติวันตรุษจีน ทั้งภาคภาษาจีนและภาษาไทย ชมการแสดงเชิดสิงโต และการชงชา ของน้องๆนักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา