โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน ประจำปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยนางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล โรงพยาบาลชัยบาดาล เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลตำบลกกโก เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลป่าตาล เทศบาลตำบลท่าวุ้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม