ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3