ตรวจแนะนำร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล ตรวจแนะนำร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค กรณีการห้ามจำหน่าย ยากันยุงอันตราย ไม่มีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย และใส่วัตถุอันตรายห้ามใช้ ผลการตรวจแนะนำ ไม่พบร้านค้าใดจำหน่ายยากันยุงอันตรายดังกล่าว