ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 “นางสาวปิยวดี ดวงอัคฆะ” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา