พิธีทำบุญที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 อำเภอชัยบาดาล จัดพิธีทำบุญที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล โดยได้รับความเมตตาจากพระครูบุญบาลประดิษฐ์ เจ้าอาวาสวัดลำนารายณ์ เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกองตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอชัยบาดาล ข้าราชการท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีทำบุญ ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล