เลือกคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำทีมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯ ลงพื้นที่ดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน ที่จะเป็นตัวแทนของชุมชน ที่มีหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง และมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชนในเขตเทศบาลฯ อีกทั้งอันจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนกับท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน