ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2567 และการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3