ลงพื้นที่ติดตามงาานต่างๆ

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ลงพื้นที่ติดตามงานต่างๆในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์

– ลงพื้นที่บริเวณบ่อขยะเขาหินกลิ้งเพื่อติดตามระบบการจัดการขยะมูลฝอย

– ลงพื้นที่ดูงานปรับปรุง สนามกีฬา 44 ไร่ เพื่อรองรับด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย

– ลงพื้นที่ดูสวนสุขภาพบริเวณหลังสถานีรถไฟย่อย หมู่ 4 ตำบลชัยนารายณ์