ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอชัยบาดาล พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล และนางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ มอบสิ่งของช่วยเหลือ พร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน บริเวณ หมู่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี