ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้ ร.ต.ต.กำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่มีที่ตั้งในเขตอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนันทุกตำบล และคณะกรรมการบริหารหารงานอำเภอ (กบอ)อำเภอชัยบาดาล ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี