วันสตรีสากล ประจำปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2567 โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล วัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังสตรี “วันสตรีสากล” เผยแพร่กิจกรรมของสตรีให้เป็นที่รู้จักแก่กลุ่มองค์กรและประชาชนทั่วไป รวมทั้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรี สนับสนุนบทบาทสตรีให้มีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคในทุกๆด้าน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและความต้องการของสตรีอย่างแท้จริง กิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์ให้สังคมเกิดความตระหนักในพลังสตรี กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี และกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย