แต่งกายผ้าไทยสีเหลือง

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมแต่งกายผ้าไทยสีเหลือง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗