ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. อำเภอชัยบาดาล ร่วมกับเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีจะดำเนินการโครงการต่างๆ ดังนี้

(1) ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ บริเวณที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล

(2) ก่อสร้างยิมเนเซียม บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลลำนารายณ์

(3) ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ

โดยมีนายอำเภอชัยบาดาล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ หน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในอำเภอชัยบาดาล เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล เพื่อนำไปประชุมประชาคมตำบล คณะกรรมการแผนและประสานแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีต่อไป