โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ร่วม “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ประจำเดือนมีนาคม โดยในวันนี้ ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆวัด ล้างห้องน้ำ และนำรถดับเพลิงฉีดล้างบริเวณพื้นรอบวัด ณ วัดศิริบรรพต อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.799937122174388