ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567 (พ.ศ. 2566 – 2570) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์