ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567 (พ.ศ. 2567 – 2570) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์