โครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิตผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ปฏิบัติตนดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตของตนได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3